Consult

Werkwijze onder supervisie

Nadat u telefonisch of via de mail een afspraak met mij heeft gemaakt kom ik bij u thuis of op stal, om een consult af te nemen. Dit gebeurt in de eigen leefomgeving van het dier wat het minste stress oplevert.
Ik werk vervolgens de casus uit onder een speciaal ontwikkeld anamneseprotocol. De betreffende casus lever ik uitgewerkt aan bij mijn supervisor, die de casus beoordeeld en met mij zal bespreken.

In spoedeisende situaties wordt een casus met voorrang in behandeling genomen.

De medicijnen worden na beoordeling verstuurd door de supervisor. De bijbehorende geneesmiddelenbrief verstuur ik zelf via de mail aan u door. Als u de geneesmiddelen heeft ontvangen hebben wij even telefonisch contact en neem ik met u de geneesmiddelenbrief door m.b.t het voorschrift en de werkwijze van inname.
Tevens wordt er een afspraak gemaakt voor het 1ste vervolgconsult waarvan het tijdstip afhankelijk is van de klacht.

Eventuele verdere vervolgconsulten vinden doorgaans tussen de 6 en 8 weken plaats. Dit is afhankelijk van de klachten van het dier en de reactie op de ingezette behandeling.

Verklaring met betrekking tot het behandelen van dieren onder supervisie van het VHCN

Het VHCN, Veterinair Homeopathie College Nederland, staat in voor de kwaliteit van de homeopathische behandeling. Om dit te kunnen realiseren, wil het VHCN een aantal zekerheden waarborgen. Daartoe worden een aantal regels gehanteerd, waaronder die voor het behandelen van dieren onder supervisie.
De student tekent, alvorens te beginnen met het werken onder supervisie, een verklaring waarmee zij zich verbindt met deze regels.

Deze regels houden het volgende in:

  • De behandeling van dieren onder supervisie vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van de supervisor van het VHCN.
  • Indien het noodzakelijk is dat naast de klassieke homeopathie een aanvullende therapie moet worden toegepast, gaat dit uitsluitend in overleg met de supervisor. De student past zelf naast de behandeling geen enkele andere therapie toe.
  • De eigenaar van het dier wordt voorafgaand aan de behandeling op de hoogte gesteld van de kosten voor het consult en de medicatie.
  • De geneesmiddelen worden uitsluitend door de supervisor verstrekt.
  • De student brengt zelf geen verdere kosten in rekening bij de eigenaar van het dier.
  • De student die zonder supervisie patiĆ«nten Klassiek homeopathisch behandelt (uitgezonderd eenvoudige eerste hulpsituaties) of een andere therapie toepast dan de klassieke homeopathie, dan wel extra kosten in rekening brengt, bij de eigenaar, zal worden uitgesloten van de opleiding.
  • De opleiding draagt geen verantwoordelijkheid voor klassiek homeopathische behandelingen die door de studenten zelfstandig buiten de opleiding worden ondernomen.